ХОЛБОО БАРИХ

Дд

ХЭЛТЭС

УТАС

1

 БСШУСЯ-ийн ШУТБГазар

утас:51260325

2

 БСШУСЯ-ийн ИӨТХэлтэс

утас:51263180