2017 оноос эхлэн хэрэгжих Суурь судалгааны төслийн жагсаалт

Нийтлэгдсэн: 5/4/2017 4

2017 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх суурь судалгааны төслийн жагсаалт

Төслийн нэр

Байгууллага, хугацаа, удирдагч

Нэг.Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

1

Монгол хүнд элэгний хавдар үүсэхэд зарим генийн үзүүлэх нөлөө     

ШУА-ийн Ерөнхий болон
сорилын биологийн хүрээлэн                         2017-2019 Цэндсүрэн Оюунсүрэн

2

Үрэвслийг дарах үйлдэлтэй эмийн ургамлын хоёрдогч метаболитын судалгаа                                      

ШУА-ийн Хими, химийн
технологийн хүрээлэн                                    2017-2019 Гэндарам Одонтуяа

3

Ургамлын цэцгийн тоосны харшлаар өвчлөх гадаад, дотоод хүчин зүйл, эмгэг жам, дархлаажих үзэгдэл зүй механизм, молекул биологийн үндэс, оношилгоо эмчилгээний онол, арга зүйн судалгаа                                    

Ази-Европын Мон Экологи төв          
2017-2019  Бэгз Сангидорж

4

 Ходоодны хожуу үеийн хорт хавдрын эрсдэлийн судалгаа

АШУҮИС-ийн Анагаах ухааны хүрээлэн                                   
2017-2018  Лонжид Тулгаа

5

Вирүсийн эсрэг дархлаа зүгшрүүлэх эмчилгээний шинэ технологийн суурь судалгаа             

АШУҮИС, Цөм лаборатори
2017-2018 Цолмон Билэгтсайхан

6

Хорт хавдар ба вирусын эсрэг үйлдэлтэй ургамлын бодисын бүтэц, байгууламж, технологи, тэдгээрийн биологийн идэвхи      

ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэн                                 
2017-2019  Дуламжав Батсүрэн

7

Монгол орны усан дахь ураны судалгаа

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль                                    
2017-2019
Хинаят Цоохүү

Хоёр.Байгалийн шинжлэх ухаан

1.

Уур амьсгалын өөрчлөлт монгол орны ургамлын аймагт нөлөөлөх нь

ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн                    
2017-2019                                 
Магсар Ургамал

2.

Монгол орны зарим ховор хөхтөн амьтны генофондыг хамгаалах генетик үндэслэл                            

ШУА-ийн Ерөнхий болон
сорилын биологийн хүрээлэн
2017-2019 Цэсрэнжав Жанчив

3.

Монгол орны зарим ховор эмийн ургамлын генофондыг хамгаалах биотехнологийн үндэслэл             

ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн                         
2017-2019 Юнгэрээ Оюунбилэг

4.

Загас үржүүлэх, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах, нуурын орчин зүйг цөлжилтөөс хамгаалах ногоон хөгжлийн үндсийг бүрдүүлэх 

            
 

ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн                           
2017-2019
Аюур Дулмаа

5.

Монгол орны бичил биетний генетик нөөцийг ex-situ хамгаалах, ашиглах шинжлэх ухааны үндэслэл                   

ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
2017-2019 Жигжиддорж  Энх-Амгалан

6.

      Монгол орны экосистемийн чухал холбогдол бүхий хөхтний био-экологийн судалгаа                                                             

ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
2017-2019 Бадамжав Лхагвасүрэн

7.

Монгол орны эндемик шавьжийн тархалтын зүй тогтол, зураглал

ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
2017-2019 Чулуунбаатар Гантигмаа

8.

Монгол орны говь цөл, хээрийн шувууны биологи-экологи, тэдний амьдрах орчны өөрчлөлт                                 

ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
2017-2019 Шагдарсүрэн Болдбаатар

9.

Кварк конфайнмент үзэгдлийн механизмын латтис онолын судалгаа

ШУА-ийн Физик, Технологийн Хүрээлэн                                              
2017-2019                            
 Чагдаа Содбилэг

10.

Утасны онол, орон цагийн бүтэц үүсэх механизмын зарим мөрдөлгөөнүүд ба дифференциал тэгшитгэлүүдийн аналитик шийдүүд                                   

ШУА-ийн Физик, Технологийн Хүрээлэн                    
2017-2019                                      
Хавтгай Намсрай

11.;

Цацрагийн дозиметр эрдсийн люминесценцийн судалгаа                 

ШУА-ийн Физик, Технологийн Хүрээлэн                       
2017-2019                                         Солонго Саран

12.

Нейтрон болон рентген туяаны хэрэглээ, загварчлал

ШУА-ийн Физик, Технологийн Хүрээлэн
2017-2019
Дэлэг Сангаа

13

Астрометрийн судалгаа

ШУА-ийн Одон орон Геофизикийн Хүрээлэн                          
2017-2019                                       
Намхай Тунгалаг

14.

Монгол орны газар хөдлөлтийн идэвхжилт, аюулын үнэлгээний ба дэлхийн гүний тогтоцын судалгаа     

ШУА-ийн Одон орон Геофизикийн Хүрээлэн
2017-2019                                        
Мөнхөө Өлзийбат

15.

Дэлхийн соронзон орон ба геомандлын физик судалгаа                      

ШУА-ийн Одон орон Геофизикийн Хүрээлэн
2017-2019                                        
Үснэх Сүхбаатар

16.

Орон нутгийн байгаль орчин, нийгмийн хөгжилд үзүүлэх цөлжилтийн нөлөөллийн мониторинг, үнэлгээ                                             

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019
Ахмади Хауленбек

17.

Цэвдгийн оршин тогтнох байгалийн хүчин зүйлс                                         

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019
Авирмэд Дашцэрэн

18

Зарим авто замын дагуух цэвдгийн судалгаа                                          

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019
Ямхин Жамбалжав

19

Монгол орны байгалийн бүсүүдийн ландшафтын экологийн чадавхийн үнэлгээ                                            

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019
Эрдэнэдалай Авирмэд

20

Монгол улсын үндэсний газарзүйн нэрийн уламжлал, өөрчлөлт, хадгалалт, орон зайн мэдээллийн сан                                                         

ШУА-ийн Газарзүй,
геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019
Самдан Шийрэв-Адъяа

21

Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019
Батжав Батбуян

22

Өмнөд говийн бүсийн дарагдмал усны байгалийн изотопийн судалгаа, ус ашиглах экологийн хязгаарыг тогтоох шинжлэх ухааны үндэслэл                                       

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019
Чойжилсүрэн Жавзан

23

Монгол орны зарим ордын хүрэн нүүрсний хийжих ба шингэрэх шинж чанарын судалгаа

ШУА-ийн Хими Химийн технологийн хүрээлэн
2017-2019
Барнасан Пүрэвсүрэн

24

Наноматериал гарган авах суперкритикал шингэний технологийн судалгаа                                 

ШУА-ийн Хими Химийн технологийн хүрээлэн
2017-2019
Сүрэнжав Энхтуул

25

Газрын царцдасын органик бодисын хими-технологийн судалгаа                                  

ШУА-ийн Хими Химийн технологийн хүрээлэн                                    
2017-2019
Мөрнэрэн Туяа

26

Зэсийн сульфидийн баяжмалыг исэлдүүлэн задлах процессын хими, технологийн судалгаа           

ШУА-ийн Хими Химийн технологийн хүрээлэн
2017-2019               
Ширчиннамжил Нямдэлгэр

27

Монгол орны эртний тэнгис, нуур ус, эх газрын амьтан ургамал /ангилалзүй, палеоэкологи, шат дараалсан хөгжил/                                       

 ШУА-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн                              
2017-2019 
Хишигжав Цогтбаатар

28

Алсын геометр ба К-онол 

МУИС-ийн                                   Математикийн хүрээлэн                    
2017-2019 
Үүеэ Отгонбаяр

29

Операторын онол, хэрэглээ        

   МУИС-ийн Математикийн хүрээлэн                 
2017-2019 
Дашдондог Цэдэнбаяр

30

Цагирагийн радикал онолын судалгаа түүний математикийн бусад салбаруудтай холбогдох нь

МУИС-ийн Математикийн хүрээлэн 
2017-2019 
Содномхорлоо Төмөрбат

31

Поликристаллын дифракцийн аргыг хэрэглэх боломж                            

МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль
2017-2019
Жав Даваасамбуу

32

Комплекс скейлингийн аргад тулгуурласан цөмийн бүтцийн судалгаа                                          

 МУИС, Цөмийн судалгааны төв
2017-2019
Мягмаржав Одсүрэн

33

Хөвсгөл нуурын хурдас дахь газрын ховор элементүүд: уур амьсгалын өөрчлөлтийн индикатор болох нь 

МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны сургууль
2017-2019
Цэрэн-Очир Соёл-Эрдэнэ

34

Алтай таван богд орчмын нутгийн мөнх цас, мөстлөгийн динамик судалгаа                                   

Ховд их сургууль
2017-2019
Чойжинжав Лхагвасүрэн

35

Их нууруудын хотгорын байгаль экологийн өөрчлөлт, түүнийг хамгаалах асуудал                                       

Ховд их сургууль                                   
2017-2019
Замбуу Бурмаа

36

Нуур, хөрсний палеопалинологийн судалгаагаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг илрүүлж экосистемийн төлөв байдалд үнэлгээ өгөх нь

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
2017-2019
Гаадан Пунсалпаамуу

Гурав. Инженерийн ухаан, технологи

1

Вэб-д суурилсан оронзайн мэдээллийн систем (ВэбОМС), түүнийг олон эх сурвалжийн зайнаас тандсан мэдээгээр баяжуулах аргазүй

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019 
Дамдинсүрэн Амарсайхан

2

Квант криптографын түлхүүр хуваарилах систем ба AES криптографын шифрийн судалгаа

ШУА-ийн Физик, технологийн хүрээлэн
2017-2019
Одсүрэн Бөхцоож

3

Машин сургалтын аргыг кирил, монгол бичгийн алдаа засах, бичвэр хооронд хөрвүүлэхэд ашиглах нь

ШУА-ийн Физик,
технологийн хүрээлэн
2017-2019
Дуламрагчаа Ууганбаатар
 

4

Томоохон хотуудын өнгөн хөрсний хүнд элементийн бохирдлын мониторингийг спектроскопийн аргаар гүйцэтгэх

ШУА-ийн Физик, технологийн хүрээлэн
2017-2019
Бямбаа Хүүхэнхүү

5

Эмбедэд систем дээр автоматжуулалтын электрон систем хөгжүүлэх судалгаа ба хэрэглээ

ШУА-ийн Физик, технологийн хүрээлэн
2017-2019
Майдаржав Ганзориг

6

Монголын эрчим хүчний нэгдсэн системийн хөгжлийн загвар боловсруулах нь

ШУТИС, Дулааны техник, үйлдвэрлэлийн экологийн хүрээлэн
2017-2019
Сэрээтэр Батмөнх

7

Ахуйн хаягдал бохир усыг микробиологийн дэвшилтэт технологи ашиглан цэвэршүүлэх

ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэн
2017-2019
Отгонбаяр Хүрэлдаваа

8

Монгол орны нөхцөлд нарны халаалтын системд ашиглах улирлын чанартай дулааны хуримтлуурын  харьцуулсан судалгаа, оновчтой хувилбар сонгох судалгаа
 

ШУТИС, Эрчим хүчний сургууль
2017-2018
Чимэд Мангалжалав

9

Интерметалын хатуу уусмалын кристал торын динамик ба эрэмбэлэлтийн судалгаа

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль
2017-2018
Лхамсүрэн Энхтөр

10

Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн 

ШУТИС, Мэдээлэл, холбооны  
технологийн сургууль
2017-2018
Баатар Зоригтбаатар

Дөрөв. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан

1

Вирусын гаралтай малын зарим өвчний үүсгэгчийг эмгэгт материалаас ялган тодорхойлох

ХААИС, Мал эмнэлгийн сургууль
2017-2018
Шарав Түмэнжаргал

2

Монгол малын үүлдэр омгуудыг генийн түвшинд тодорхойлох ба зарим халдварт өвчинд тэсвэртэй генийн судалгаа

ХААИС, Мал эмнэлгийн сургууль
2017-2019
Шарав Түмэнжаргал

3

Хурга, ишигний нялх үеийн коллострал дархлаа, лактоферрин уургийн хөдлөл зүйтэй зонхилон тохиолдох эмгэгийг холбон судлах

ХААИС, Мал Эмнэлгийн Хүрээлэн
2017-2019
Мажигсүрэн Золзаяа

4

Шарилжийн төрлийн ургамлуудын фитохими, фармакологийн судалгаа

ХААИС, Мал эмнэлгийн хүрээлэн
2017-2018
 Даваадорж Лхамсайзмаа

5

Баруун бүсийн ноолуурын чиглэлийн ямаанд малчдын нөхөрлөлд түшиглэсэн үржлийн хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл

ХААИС, Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
2017-2019
Пүрэвдорж Мягмарсүрэн

6

Тариалалтын бүс нутгийн газар ашиглалт ба экологийн судалгаа
 

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
2017-2019
Ядамбаатар Баасандорж

7

Монгол хуцны төмсөгний биологи, физиологийн хөдлөл зүй

ХААИС, Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
2017-2019
Данзан-Осор Бямбасайхан

8

Улаанбаатар хотын газрын үнэлгээнд кадастрын үнэлгээний аргыг нэвтрүүлэх нь

Монголын технологи дамжуулах төв
2017-2018
Оюунцэрэн Нямсүрэн

9

Монгол хонины өөхний тосны хүчлийн судалгаа

“Монголын хонь үржүүлэгчдийн нийгэмлэг” ТББ
2017-2018
Амарбат Бат-Эрдэнэ

Тав.Нийгмийн шинжлэх ухаан

1

Монголын улс төрийн үйл явцын хөгжилд улс төрийн соёлын гүйцэтгэх үүрэг

ШУА-ийн Философийн хүрээлэн
2017-2019
Дугаржав Баасансүрэн

2

Монгол дахь шинэ шашнууд: нийгэм, философийн шинжилгээ

ШУА-ийн Философийн хүрээлэн
2017-2019
Самдан Цэдэндамба

3

Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх субьектив хүчин зүйлсийн шинжилгээ

ШУА-ийн Философийн хүрээлэн 
2017-2019
Гэлэгпил Чулуунбаатар

4

Хүйтэн дайнаас хойшхи Монгол, Орос, Хятадын гурамсан харилцаа

ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэн
2017-2019
Жамсран Баясах

5

Азийн бүс нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаан дахь Монголын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх боломж

ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэн
2017-2019
Дашням Золбоо

6

Монголчуудын ёс суртахуун – эрх зүйн хөгжлийг хангах үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх шаардлагыг иж бүрэн тодорхойлох нь

ШУА-ийн Философийн хүрээлэн
2017-2019
Содовсүрэн Нарангэрэл

7

Е-сургалтын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах асуудал

"МОСС" компани
2017-2018
Пүрэв Лхагвасүрэн

8

Монголын дүрслэх урлаг дизайны язгуур хэв шинжийг тодорхойлох судалгаа

Соёл урлагийн их сургууль
2017-2019 
Циен-Ойдов Батсайхан

9

Монголын оюутан залуучуудын нийгэм-сэтгэл зүйн онцлогийг тодорхойлох судалгаа

Ховд их сургууль
2017-2018
Түмээ Одончимэг

10

Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг сайжруулах боломжууд

Сангийн яамны Төрийн сангийн газар
2017-2018
Цэрэндорж Батсүх

11

Геополитикийн шинэ нөхцөл байдал ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал

"Геободлого судлалын хүрээлэн" Төрийн бус эрдэм шинжилгээний байгууллага
2017-2019
Довчин Мягмар

Зургаа. Хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан

1

Монголын түүхийн баримтын нэгдсэн сан (XIII-XX зуун) (Монголчуудын өв ба монгол судлал)

ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн
2017-2019
Доржнамжил Тод

2

Хангайн нурууны ар бие дэх түүх соёлын судалгаа

ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн
2017-2019
Сампилдондов Чулуун

3

Монголын археологийн дурсгалын нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх урьдчилсан судалгаа

ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн
2017-2019
Чунаг Амартүвшин

4

Монголын эртний түүхийг хүн, малын ясны судалгаагаар тодруулах нь

ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн
2017-2019
Дамдинсүрэн Цэвээндорж

5

Хүннүгийн хот суурин, үйлдвэрлэлийн түүхийн судалгаа

ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн
2017-2019
Гэлэгдорж Эрэгзэн

6

Торгон замын хөгжилд төв Азийн нүүдэлчдийн гүйцэтгэсэн үүрэг (VI-XIV зуун)

ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн
2017-2019
Содном Цолмон

7

Монгол нутаг дахь буган чулуун хөшөөний соёл

Улаанбаатар их сургууль
2017-2019
Диймаажав Эрдэнэбаатар

8

Цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицох нүүдэлчдийн уламжлалт мэдлэг

Нүүдлийн соёл, иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн
2017-2019
Доржжүгдэр Пүрэвжав

9

Монгол хэлний онол, хэрэглээний тулгамдсан асуудлууд

ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн
2017-2019
Лувсандорж Болд

10

Монголын үндэсний сур, харвааны түүх, хөгжлийн судалгаа

Монголын Үндэсний Сурын Холбоо
2017-2018
Бадарч Хүрэлбаатар

11

 Монгол аман ба бичгийн зохиолын түүх, уран сайхны төлөв, хэрэглээ

ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн
2017-2019
Санжаа Байгалсайхан

Нийт дүн- 84